Baraćeve špilje

Baraćeve špilje udaljene su cca 17 km od Nacionalnog parka Plitvička jezera. Obilazak špilja je svaki puni sat s vodičem parka, osim u zimskom periodu.

Više informacija o obilasku i ulaznicama na web-u https://baraceve-spilje.hr/