Čorkova uvala

Jedna od zadnjih očuvanih prašuma u Europi je upravo Čorkova uvala. Ime je dobila po istoimenom selu koje je nekada postajalo uz granicu prašume, ali je odavna palo u zaborav, tako da se danas mogu vidjeti samo ostatci nekadašnjih ognjišta. Čorkova uvala je dio Nacionalnog parka Plitvička jezera u kojem ima poseban status. Danas u Čorkovu uvalu najčešće zalaze istraživači i promatrači prirode. Pošto je Čorkova uvala prašuma u njoj se sav proces odvija onako kako to priroda odredi te nema nikakvog vanjskog utjecaja na nju,a navodno se ovdje i ris može vidjet i čuti. Ako budete imali priliku boraviti u blizini Čorkove uvale definitivno iskoristite vrijeme za posjet iste.

Danas je najlakše posjetiti Čorkovu uvalu makadamskim putem iz Kuselja (Saborsko) ili ako se uputite poučnom stazom koja kroz istu prolazi. Osobito budite na oprezu jer je šuma puna divljih životinja, a cijelo područje poštujte pošto je ovo prašuma i ne trpi utjecaj čovjeka na nju.