Baraćeve Špilje

Baraćeve Špilje

Što raditi-općenito

Baraćeve špilje udaljene su cca 17 km od Nacionalnog parka Plitvička jezera. Obilazak špilja je svaki puni sat s vodičem parka, osim u zimskom periodu.

Nažalost trenutačno nema hotela na ovoj lokaciji.

Unfortunately there are no self-catering offers at this location at the moment.

Nažalost trenutačno nema pounda izleta na ovoj lokaciji.