Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o rezerviranju smještaja (u nastavku Voucher) i drugim uslugama kojim turistička agencija Lika travel d.o.o. za usluge i turistička agencija, identifikacijski kod HR-AB-53-040332778 (u nastavku Lika travel) potvrđuje da će gostu osigurati uslugu smještaja i druge usluge prema informacijama objavljenim na www.PosjetiLiku.com ili drugim Lika travel propagandnim materijalima, stranicama i osobnim ponudama. Ugovaranjem rezervacije gost potvrđuje da se upoznao s ovim općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati. Ugovaranjem rezervacije sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza za gosta i za Lika travel. Lika travel u ovom poslu nastupa u svojstvu posrednika.

USLUGA

Napominjemo da se standardi usluga i smještaja razlikuju od zemlje do zemlje i međusobno nisu usporedivi.
Kuće za odmor, apartmani, drugi objekti te ostale usluge koje Lika travel nudi, opisani su prema službenoj kategorizaciji nadležnog tijela i na temelju informacija dobivenih od davatelja usluge te pregledani od Lika travel osoblja. Davatelj usluge daje ovlaštenje Lika travel-u da u njegovo ime ugovara rezervacije s gostima, agencija posrednik. Davatelj usluge garantira da će gosta primiti u čistu smještajnu jedinicu. Ukoliko gost nije izričito ugovorio smještajnu jedinicu posebnih karakteristika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu u skladu sa specifikacijama u njegovom Voucheru. Ulazak u smještaj je različit od smještaja do smještaja ali u pravilu ulazak je nakon 14:00 izlazak do 10:00. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti Lika travel. U protivnom, ako gost ne stigne u rezervirani smještaj do ponoći i ne obavijesti Lika travel o kašnjenju, rezervacija se smatra otkazanom te se obračunavaju otkazni troškovi.
Ostale usluge poput izleta, avanturističkih aktivnosti i ulaznica su svaka za sebe posebna usluga te imaju različite uvjete i pravila koja će biti točno navedena u opisu pojedinačne usluge, rezervacije ili ponude.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našem sjedištu pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, na adresu: Lika travel d.o.o., Smiljanska 61, 53000 Gospić, Hrvatska ili na e-mail adresu: info@posjetiliku.com Obvezujemo se u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

REZERVACIJE I PLAĆANJE

Sve rezervacije moraju se napraviti pismenim putem, e-mailom, faksom ili osobno u uredu Lika travel-a. Obveza je gosta da pruži sve informacije potrebne za proces rezervacije. Pri rezervaciji je potrebno dati polog u iznosu od 50% ukupne cijene. Ostatak je potrebno uplatiti ne više od 30 dana prije početka korištenja pojedinačne usluge. Ako je za korištenje usluge ostalo manje od 30 dana tijekom samog procesa rezervacije potrebno je uplatiti 100% iznosa. Tijekom “akcija” ovaj rok može biti i kraći. Način plaćanja pogledajte ovdje.

OTKAZIVANJE

Otkazivanje se mora napraviti pismenim putem – e-mailom ili faksom.
Naplata u slučaju otkazivanja smještaja (postotak ukupne cijene):
– 30 ili manje dana prije početka/dolaska 10%
– 19 -15 dana prije početka/dolaska 25%
– 15 -10 dana prije početka/dolaska 40%
– 9-7 dana prije početka/dolaska 80%
– 7-0 dana prije početka/dolaska 100%
– Nedolazak 100%

Naplata u slučaju otkazivanja ostalih usluga (postotak ukupne cijene):
– 20 ili više dana prije početka/dolaska 50%
– 19-0 dana prije početka/dolaska 100%
– Nedolazak 100%

OTKAZIVANJE U SLUČAJU COVID-19

Prilikom rezervacije potrebno je dostaviti podatke o osbama koje dolaze u smještaj (ime i prezime, adresa i datum rođenja). U slučaju da je netko od suputnika pozitivan 10 ili manje danja od dolaska u smještaj, slanjem dokaza (pozitivni nalaz neke od ovlašenih instituacija u Hrvatskoj) vražamo 100% iznosa. Podatke i nalaze nakon rezervacije trajno brišemo nakon završetka iste. 

OTKAZIVANJE I PROMJENE OD STRANE LIKA TRAVEL

Programi putovanja podložni su promjenama ovisno , vremenskim uvjetima, razinama vode, silama prirode, posebnim događanjima i sličnom. Smještaj može biti nedostupan zbog izvanrednih i nepredvidivih okolnosti (nepopravljivi kvar, smrtni slučaj, zabrana rada…). Zbog sigurnosti i udobnosti klijenata Lika travel zadržava pravo izmjene programa bez ranije najave. U slučaju iznimnog broja otkazivanja, Lika travel će obavijestiti gosta što je ranije moguće i ponuditi sljedeće opcije:
a) Gost može prihvatiti novi datum polaska za odabrani smještaj ili destinaciju, u ponudi Lika travel
b) Gost može prihvatiti zamjenski program/izlet, smještaj identičnoga ili sličnog sadržaja ali uz obavezu nadoplate razlike u cijeni bilo da se radi o gostu prema Lika travel ili Lika travel povratu novca ako je nova usluga preplaćena
c) Gost može u potpunosti otkazati rezervaciju, uz potpuni povrat novca o trošku Lika travel te ostvariti popust od 5-10% ovisno o tipu i sadržaju buduće rezervacije
Gost je obavezan o svojoj odluci obavijestiti Lika travel u roku od 2 dana od početka ponude. Ukoliko se gost ne javi, Lika travel će rezervirati zamjenski smještaj ili sličnu uslugu.
Odredbe ovog članka vrijede samo u slučaju ako su nepredviđene okolnosti vezane isključivo uz rezervirani smještaj ili uslugu te ako nisu nastale uslijed više sile (rata, nemira, štrajkova, elementarnih nepogoda, itd.).

POVRAT NOVCA

Ukoliko gost nije zadovoljan smještajem, opremom ili uslugom, može odmah kontaktirati Lika travel kako bi se što prije pronašla alternativa. Ukoliko gost stigne u rezervirani smještaj nakon 21 sat, prigovor može podnijeti sljedeći dan do 12 sati bez obzira o kojem je danu riječ. Svi prigovori izvan navedenih rokova smatrat će se neosnovanima. Ako se nedostaci uklone i ne ometaju daljnje korištenje usluge, gost nema pravo na daljnje prigovore. Ako nedostaci ne mogu biti uklonjeni i utječu na kvalitetu usluge, Lika travel će gostu ponuditi zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika. Prihvaćenjem zamjenskog smještaja gost se odriče prava na povrat uplaćenoga iznosa za rezervirani smještaj. Ukoliko gost Lika travel-u i davatelju usluge ne da priliku za otklanjanje nedostataka ili ponudu zamjenske usluge te samostalno napusti rezervirani smještaj ili uslugu, nema pravo na povrat sredstava i naknadu štete bez obzira na opravdanost njegovih primjedbi. Ako nedostaci neće moći biti otklonjeni, a Lika travel neće imati zamjenski smještaj ili uslugu, Lika travel će gostu ponuditi mogućnost povrata uplaćenih sredstava za neiskorišteni dio usluga ili smještaj s višom cijenom za koju bi gost morao nadoplatiti razliku. Ukoliko će Lika travel prigovor gosta smatrati neosnovanim ili će gost odbiti zamjenski smještaj slične cijene i karakteristika, gost može nastaviti koristiti rezerviranu uslugu ili može platiti potpuno novu uslugu smještaja u punom iznosu. Ako gost nastavi koristiti rezerviranu uslugu, odriče se prava kasnijeg prigovora kao i potraživanja povrata sredstava za rezerviranu uslugu. Ukoliko gost odluči da će potraživati sredstva uplaćena za rezervirani smještaj, tada ne smije nastaviti boraviti u rezerviranom smještaju. Gost po povratku s odmora, a najkasnije 14 dana od završetka korištenja usluge, mora uputiti pismeni prigovor ili email-om i može tražiti razmjernu odštetu. Prigovor mora biti potkrijepljen određenim dokazima uz pismenu potvrdu Lika travel-a o prigovoru s lica mjesta. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 14 dana ne moraju se uzeti u razmatranje. Lika travel je dužan donijeti pismeno rješenje u roku 14 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (faxom, e-mailom, poštom). Dok Lika travel ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U protivnom, Lika travel ima pravo tražiti naknadu štete koju bi joj takav postupak gosta nanio. Za sve rezervacije koje je gost dogovorio s drugom turističkom agencijom koja je nastupala kao organizator/turoperator, a Lika travel je posrednik, primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Lika travel ne odgovara za provedbu turističkih rezervacija drugih organizatora.

POVJERLJIVOST OSOBNIH PODATAKA

Gost svojevoljno navodi osobne podatke. Osobni su podaci potrebni za provođenje zatraženih usluga. Isti će podaci biti korišteni u komunikaciji između članova Lika travel tima. Lika travel se obvezuje da neće osobne podatke Gosta iznositi van zemlje ili proslijediti trećoj strani osim u svrhu izvođenja zatražene usluge, vlasnik smještaja će dobiti vaše kontakt podatke nakon potvrđene rezervacije. Iznimku čine otkazivanje osiguranja ili osiguranja od bolesti i ozlijede, osiguranja od izgubljene prtljage i zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta u zemlji stanovanja i inozemstvu. Ukoliko Gost zatraži osiguranje, osobni podaci gosta će biti proslijeđeni osiguravajućoj kući. Osobni će podaci biti čuvani u bazi podataka u skladu s odlukom uprave po pitanju metode korištene za prikupljanje, obrađivanje i osiguravanje osobnih podataka. Lika travel sve osobne podatke će čuvati kao poslovnu tajnu te sve podatke koje je saznala o putniku/gostu bez njegovog odobrenja osim u zakonski porpisanim slučajevima.

NADLEŽNOST SUDA

Ukoliko Klijent ne bude zadovoljan načinom na koji je pritužba obrađena, ima pravo na sudsku arbitražu. Gost i Lika travel će pokušati riješiti sve moguće parnice primjenom ovog sporazuma. Ukoliko nije moguće postići dogovor, nadležan je Sud u Gospiću sukladno zakonima i pravima Republike Hrvatske.

Lika travel d.o.o. za usluge i turistička agencija
Smiljanska 61
53000 Gospić
Voditelj poslovnice: Iva Milković
e: info@posjetiliku.com
m: +385 98 922 3187
Radno vrijeme: 7-15h svaki radni dan
ID kod: HR-AB-53-040332778
MBS: 040332778, Upisan kod trgovačkog suda u Rijeci
IBAN: HR9423400091110674339 otvoren u Privrednoj banci Zagreb, Zagreb 
BIC/SWIFT: PBZGHR2X 
Iznos temeljenog kapitala 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti 
Direktorica: Iva Milković 
OIB: 03770130485
Lika travel d.o.o. podlježe kontroli Državnog inspektorata Republike Hrvatske – Turistička inspekcija, Šubićeva ulica 29, 10000 Zagreb